בית שמש של הביוקר

הפרויקט

בית שמש של הביוקר

הסיפור שמאחורי הפרויקט