TRANSFORM YOUR SPACE;
REFRESH YOUR LIFE

Blog

A Cottage Apartment in Jerusalem

A small apartment in Bnei Brak

כך תכניסו לבית את הטבע עם הצבע

בית מעוצב ומעניין במינימום
עלות ומקסימום יופי

כך תכניסו לבית את הטבע עם הצבע

בית מעוצב ומעניין במינימום
עלות ומקסימום יופי

כך תכניסו לבית את הטבע עם הצבע

בית מעוצב ומעניין במינימום
עלות ומקסימום יופי

98% מהשיפוצים מסתיימים
עם חריגה מהתקציב

חוברת מהפכנית שמאפשרת לשלוט בהוצאות השיפוץ ובתהליך
בצורה פשוטה וחכמה

• ניהול התקציב של המשפץ
• לשמור לא לעבור על חריגת התקציב
• ניהול רשימת אנשי קשר ספקים
• ניהול סטטוס עבודה מול כל גורם
• עוזר לך לנהל כל שלב של בעבודה וסדרי העדפיות
• ניהול זמנים
ובכלל… הבנת התהליך של עבודה מול מעצבת